Archive | juni, 2006

Weet je nog…?

18 juni 2006

Ontmoetingsmiddag voor (oud)bewoners van de wijk tussen Oude en Nieuwe Rijn, met een inleiding door Cor Smit, de geschiedkundige die al vele boeken over Leiden schreef en met name prachtige verhalen over deze wijk weet te vertellen.

  • Wie vertelt het sterkste verhaal?
  • Wie heeft zelf nog een foto uit die tijd?
  • Wie luistert en kijkt liever?

De werkgroep MiniMuseum nodigt u uit voor deze middag in het Wevershuis, waar u ook de fototentoonstelling ‘Wonen, leven en werken tussen de Rijnen’ kunt bekijken. Er zijn maar 25 plaatsen, dus tijdig reserveren is nodig.

Fototentoonstelling ‘Wonen, leven en werken tussen de Rijnen’

11 juni t/m 25 juni 2006

Fototentoonstelling over wonen, leven en werken in de buurt tussen de Rijnen in de jaren 1940 en ’50. De grachten van voor de sloop, ontspanning, fabrieken, middenstand, zorg, school en kerk.

De foto’s zijn o.a. afkomstig uit de collecties van de Dirk van Eck Stichting en van Leen Jansen. Op deze foto’s is van afbraak nog geen sprake.

Wonen, werken en leven in de wijk worden belicht. Wie het heeft meegemaakt, kan het beamen: het was een bijzondere, gezellige wijk en er heerste een groot saamhorigheidsgevoel.

De buurtbewonerswerkgroep MiniMuseum, die deze fototentoonstelling ook dit jaar weer heeft verzorgd, hoopt hiermee een nieuw, eigentijds saamhorigheidsgevoel te kweken tussen oude en nieuwe bewoners in deze 650 jaar oude en zeer gevarieerde buurt.