Archive | juni, 2015

Wisselwerking

19 maart t/m 24 april 2016

De eerste expositie van 2016 toont foto’s van Marianne Zwijnenburg en weefwerk van een drietal weefsters die zich lieten inspireren door de foto’s.

Weefwerk door Willy Jager, Ardie den Boer en Anneke Fennema.

Marianne Zwijnenburg maakt al jaren foto’s met een bijzonder karakter.  Willy, Ardie en Anneke zijn de uitdaging aangegaan om foto’s van hun keuze te vertalen naar een weefsel. Twee- of driedimensionaal, functioneel of pure kunst, alles was mogelijk. Marianne heeft zich door een aantal van de weefwerken weer laten inspireren tot, juist ja, foto’s.

Continue Reading →

Sterk water & De schepping

19 september t/m 18 oktober

Sterk water

Sterk_water_Miriam_OomsDeze tentoonstelling van Miriam Ooms gaat over water en zijn gebruiker. Uitgewerkt in verschillende materialen en technieken geeft het werk op een originele manier de interactie weer tussen het pure van het water en het menselijke gebruik en contact ermee.

Van water in de natuur tot onze dagelijkse omgang met het fenomeen. Het mooie, het nuttige, de loop van het water. Veelzijdigheid omgezet in kunstvorm.

 

De schepping

Ardie_den_Boer_In_den_beginne_webArdie den Boers expositie is een impressie van de schepping van hemel en aarde. Een woeste aarde is het uitgangspunt.

De stappen van creatie en ordening wordt uitgebeeld in weefsels en objecten van diverse materialen en technieken. Het Licht wordt geschapen en hiermee de Tijd, die wordt geordend door de Hemellichamen. De Dampkring wordt gemaakt en er wordt scheiding gemaakt tussen het water en het land. Er wordt Ruimte gemaakt voor planten, dieren en mens.

» Download de poster