ANBI

Museum Het Leids Wevershuis is een ANBI – een Algemeen Nut Beogende Instelling. Daardoor kunt u als donateur de giften, binnen de daarvoor geldende regels, aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Bovendien hoeft Museum Het Leids Wevershuis geen successie- of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die wij ontvangen in het kader van het algemeen belang.
» Ja, ik wil Vriend(in) worden
» Lees meer over de aftrekbaarheid van giften en een ANBI op de website van de Belastingdienst
» Bekijk het financieel jaaroverzicht van 2018 (pdf)