Archive | Expositie

RSS feed for this section

Handgeweven anno 2007

10 november t/m 9 december 2007

Weefsters uit heel Nederland troffen elkaar het eerste weekend van november in Den Haag. Daar vond in de Haagse Hogeschool de Landelijke Contactdag van de Federatie Landelijk Weefkontakt plaats. Met demonstraties, lezingen, een leveranciersmarkt en tentoonstellingen is dit jaarlijkse evenement voor de weefster (en een enkele wever) een bron van inspiratie. Een selectie van het hedendaags weefwerk is in november in het Leids Wevershuis te zien. Continue Reading →

Kunstroute 2007

22 en 23 september 2007

Dit jaar laat weefster Willy Jager zien wat zij allemaal in haar mars heeft. Op zolder is een prachtige selectie van haar werk te zien. De weeftechniek legt een beperking op, maar doet daarom des te sterker een beroep op de creativiteit van de kunstenares: wat voor nieuws kan je er toch nog mee doen?

Willy verwerkte satéprikkers in haar kunst; en in andere werken worden geweven vlakken afgewisseld met fotofragmenten. Erg origineel en leuk om naar te kijken.

De kunstenares is vanzelfsprekend beide dagen aanwezig om toelichting te geven.

Etenstijd!

12 augustus t/m 4 november

Eten in een Leidse arbeidersbuurt rond 1900. Hoe aten de Leidse fabrieksarbeiders in de 19e eeuw, waar haalden zij het voedsel vandaan, dronken ze er nog iets bij…?

U komt het te weten in de tentoonstelling ‘Etenstijd!’

Stadshistoricus Cor Smit opent de tentoonstelling.

» Poster ‘Etenstijd’

In de pers

› Leids Nieuwsblad – vrijdag 10 augustus 2007
› Leids Nieuwsblad – woensdag 15 augustus 2007
› Witte Weekblad – woensdag 15 augustus 2007

SteekPlus

8 juli t/m 5 augustus 2007

Tekstiel en text Leiden naar Het Wevershuis

steekplus_04Expositie van SteekPlus met bijna elke zondag demonstraties (zie verderop).

Textielgroep SteekPlus bestaat uit 50 kunstenaars. Door hun verschillende achtergronden is er een grote diversiteit in het werk binnen de groep.

‘Steken’ en textiele materialen vormen de basis voor het meeste werk. Daarnaast worden ook veel andere technieken toegepast en andere materialen gebruikt, zoals (handgeschept) papier, koper, ijzerdraad, nylon, tyvek en polyester vliezen.

» Poster ‘Tekstiel en Text’ Continue Reading →

Lezingen Linnenkring

3 april t/m 6 mei 2007

Anneke Fennema (boven) en Elise Kloppers, de maaksters van de tentoonstelling 'Linnen in de Lift'.

Anneke Fennema (boven) en Elise Kloppers, de maaksters van de tentoonstelling ‘Linnen in de Lift’.

De Linnenkring exposeert – ‘Linnen in de Lift’ –  en in het kader hiervan zijn er ook diverse lezingen.

» Poster ‘Linnenkring’

Lezingen

  • 8 april – Sanny de Zoete: ‘De tafel op zijn paasbest’
  • 22 april – Geeske Kruseman: ‘Het fijnste linnen ooit’
  • 6 mei – Claire Portheine: ‘Van vlas tot linnen’

In de pers

› Leids Nieuwsblad – vrijdag 30 maart 2007

Foto’s

Lezing van Claire, ‘Van vlas tot linnen’.

Foto’s: Fred Popp.

Van twee KANTen

15 november t/m 17 december 2006

Kantklossen en frivolitéTentoonstelling en dagelijks demonstraties van kantklossen en frivolité. En in het kader hiervan zijn ook 3 lezingen gepland.

» Poster ‘Van twee KANTen’

Programma

De lezingen zijn steeds om 15.00 uur.

  • Kantklossen en frivolité25 november: ‘Kant, het einde’ – door Yvonne Krijgsman
  • 10 december: ‘Frivolité, het begin’ – door Riet Surtel
  • 17 december: ‘Frivolité, voor mannen’ – door Ben Fikkert

In de pers

› Leids Nieuwsblad – woensdag 22 november 2006

Dragan Despotovic met ‘Goede Morgen Mijnheer Rembrandt’

Er is een verzameling opmerkelijke kunstwerken te zien van de Joegoslavische beeldhouwer-schilder Dragan Despotovic, die in 2000 als vluchteling naar Nederland kwam.

Als een wel heel bijzondere vorm van inburgering heeft hij in 2006 een serie kunstwerken gemaakt naar schilderijen en etsen van Rembrandt in een unieke door hemzelf ontwikkelde techniek.

Met geen ander gereedschap dan een scherp mesje bewerkt hij eenvoudig verpakkingsmateriaal, nl. golfkarton, tot wat hij zelf reliëftekeningen noemt.

Reliëftekening - door Dragan Despotovic. Met een scherp mesje bewerkt golfkarton. (Foto: PR)

Hij snijdt, krabt en drukt op virtuoze manier zijn afbeeldingen in het golfkarton, waardoor er boeiende licht-donkereffecten ontstaan; effecten waardoor zijn grote voorbeeld Rembrandt zo beroemd is geworden.

Naast de afbeeldingen naar Rembrandt zijn ook een aantal portretten te zien van familieleden die zijn achtergebleven in Joegoslavië.

In de pers

› Leids Nieuwsblad – vrijdag 27 oktober 2006 (artikel niet meer beschikbaar)
› Leidsch Dagblad – donderdag 2 november 2006

Kunstroute 2006

23 en 24 september 2006

De jaarlijkse kunstroute was er weer, ditmaal met een tentoonstelling van werk van Marcella Tessari.

Confrontratie of Inspiratie

1 juli t/m 3 september 2006

Expositie van Jolande van Luijk en Mariska Eyck

Confrontatie_of_Inspiratie_06De tentoonstelling ‘Confrontratie of Inspiratie’ wordt geopend met een vrolijke noot: er is livemuziek aanwezig.

Beide ambachtelijk werkende kunstenaressen lieten zich inspireren door de sfeer van het Wevershuis en gingen de confrontatie aan met elkaars werk. Ze vullen het Wevershuis met een bonte verzameling van draagbare tot ondraaglijk lichte kledingstukken. Continue Reading →