Ontstaansgeschiedenis

De stichting Museum Het Leids Wevershuis is opgericht door de stichting Het Kleine Leidse Woonhuis. In 1961 kwam de gemeente met een groot wegen- en saneringsplan, eerder een sloopplan. 'Dempen, doorbreken en saneren', was het advies. Dikke, zwarte asfaltbanen waren getrokken over de middeleeuwse wijk de Langegracht, Middelstegracht, Uiterstegracht en de Haver- en Gortbuurt.

De wevershuizen konden in groten getale worden afgebroken, omdat ze niet erkend werden als monumenten.

De stichting Het Kleine Leidse Woonhuis is een in 1976 ontstaan initiatief van Leidse burgers. Het doel: grootschalige ingrepen in het verpauperde deel van de stad voorkomen. Door restauratie in plaats van sloop zijn na 35 jaar de meeste voormalige wevershuisjes omgebouwd tot woonhuizen. Daarbij zijn niet alleen de woningen, maar ook de typische hofjes behouden.


Van plan voor sloop naar aankoop

Het gemeentebestuur van Leiden heeft in 2003 besloten om één van de laatste wevershuisjes aan te kopen en te restaureren tot een historisch monument. Het pand aan de Middelstegracht 143 heeft door toevallige omstandigheden alle kenmerken van een 19e-eeuwse arbeiderswoning behouden.

 

Volgende ›

Laatste wijziging: 11 maart 2011

intro
into

© 2005 - 2015

Museum Het Leids Wevershuis
Middelstegracht 143
2312 TV Leiden