Verdraaid transparant!

Van oude techniek naar hedendaags beeld


Evenementgegevens

  • Datum:

 

 

Experikant

Ruim 20 jaar is kunstenaarscollectief EXPERIKANT actief. Het doel van de 7 leden is om door te experimenteren, met behulp van materialen die niet altijd voor de hand liggen, nieuwe wegen te bewandelen en grenzen te overschrijden. Ieder lid past op een eigen manier de kantklostechniek toe in haar werk. Klassieke kanttechnieken op een vrije manier toepassen, betekent zoeken naar vorm, structuur en transparantie. Daarbij staat de techniek in dienst van het ontwerp.